13 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 17/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 17/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 95
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 105
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 54
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 106
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 5
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 84
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 10
09:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 28
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 16
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 466
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 2
12:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 12
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 76
14:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 10
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 400
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 20
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 30
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 87
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 29
18:00:00 Cơ hội đổi đời – Số 14
18:45:00 Gia vị yêu thương – Số 57
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 21
20:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 13
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 77
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 11
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 6
Lịch phát sóng Today TV 17/4/2021