05/12/2023 - 12:16 AM

Lịch phát sóng Today TV 16/9/2023

Lịch phát sóng Today TV 16/9/2023

00:00:00Bố là tất cả – Tập 42
01:00:00Hôn lễ mùa thu – Tập 31
02:00:00Mẹ yêu bé – Số 99
02:30:00Chuyện nhà mình – Số 115
03:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 64
04:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 104
04:20:00Ngẫu hứng âm nhạc – Số 28
04:40:00Thế giới điện ảnh – Số 592
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 82
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 5
07:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 143
08:00:00Nàng Wanthong – Tập 32
09:00:00Bố là tất cả – Tập 42
10:00:00Có Youpy không lo chi – Số 16
10:30:00Thế giới điện ảnh – Số 592
11:00:00Hôn lễ mùa thu – Tập 32
12:00:00Mộng hồ điệp – Tập 27
13:00:00Giao ước của quỷ – Tập 2
14:00:00Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 13
14:30:00Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 13
15:00:00Lại một lần nữa – Tập 3
16:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 35
16:30:00Chuyện nhà mình – Số 109
17:00:00Bố là tất cả – Tập 43
18:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 226
18:30:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 226
19:00:00Lại một lần nữa – Tập 4
20:00:00Mộng hồ điệp – Tập 28
21:00:00Thế giới điện ảnh – Số 593 + Just for laugh Ver 2023 – Số 8
22:00:00Nàng Wanthong – Tập 33
23:00:00Hành trình Bolero – Số 4
23:30:00Hành trình Bolero – Số 4
Lịch phát sóng Today TV 16/9/2023