28/06/2022 - 7:21 PM

Lịch phát sóng Today TV 16/6/2022

Lịch phát sóng Today TV 16/6/2022

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 74
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 74
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 139
04:30
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 74
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 243
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 104
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 22
07:00
Thông tin giải trí
Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 36
08:00
Thông tin giải trí
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 37
09:00
Thông tin giải trí
Mùi ngò gai – Tập 78
10:00
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 100
10:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 73
11:00
Phim truyền hình
K Wave – Nhạc Hàn Quốc – Số 39
12:00
Phim truyền hình
Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 11
13:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 54
14:00
Thông tin giải trí
Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 37
15:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 28
16:00
Thông tin giải trí
Ẩm thực đại chiến – Số 2
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 116
17:00
Phim truyền hình
Mùi ngò gai – Tập 79
18:00
Phim truyền hình
Today Life (2022) – Số 75
18:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 74
19:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 29
20:00
Phim truyền hình
Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 12
21:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 55
22:00
Phim truyền hình
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 38
23:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 75
23:25
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 425
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 81

Lịch phát sóng Today TV 16/6/2022