27/05/2022 - 6:45 AM

Lịch phát sóng Today TV 16/6/2020

Lịch phát sóng Today TV 16/6/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 68
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 423
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 79
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 75
04:20:00 Just for laugh 2018 – Số 52
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 92
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 46
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 57
08:00:00 Đừng rời xa em – Tập 54
09:00:00 Just for laugh 2018 – Số 55 + 9h30:Ngẫu hứng âm nhạc – Số 7
10:00:00 Tôi yêu chợ Việt – Số 203
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 97
11:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 22
12:00:00 Vì sao đưa anh tới – Tập 25
13:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 95
14:00:00 Hành trình Bolero – Số 4
14:30:00 Hành trình Bolero – Số 4
15:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 7
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 9
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 19
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 23
18:00:00 Just for laugh 2018 – Số 3 + Today Life
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 98 + Gia vị cuộc sống – Số 57
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 8
20:00:00 Vì sao đưa anh tới – Tập 26
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 96
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 55
23:00:00 Today Life
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 423
Lịch phát sóng Today TV 16/6/2020