13 May, 2021

Lịch phát sóng Today TV 16/4/2021

Lịch phát sóng Today TV 16/4/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 94
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 249
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 104
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 53
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 105
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 4
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 83
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 9
09:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 27
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 400
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 87
10:45:00 Gia vị yêu thương – Số 56
11:00:00 RIDICULOUSNESS – CƯỜI CHÚT CHƠI – SỐ 4
12:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 11
13:00:00 Tình tội lỗi – Tập 75
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 41
14:30:00 Just for laugh 2021 – Số 12
15:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 19
16:00:00 Playlist Ngẫu hứng âm nhạc – Số 2
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 86
17:00:00 Tiếng yêu muộn màng – Tập 28
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 1
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 88
19:00:00 Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư – Tập 20
20:00:00 Nàng trợ lý của anh – Tập 12
21:00:00 Tình tội lỗi – Tập 76
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 10
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 49
Lịch phát sóng Today TV 16/4/2021