06/12/2023 - 1:16 AM

Lịch phát sóng Today TV 15/9/2023

Lịch phát sóng Today TV 15/9/2023

00:00:00Bố là tất cả – Tập 41
01:00:00Hôn lễ mùa thu – Tập 30
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 591
02:30:00Chuyện nhà mình – Số 114
03:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 63
04:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 103
04:20:00Ngẫu hứng âm nhạc – Số 27
04:40:00Có Youpy không lo chi – Số 21
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 81
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 4
07:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 142
08:00:00Nàng Wanthong – Tập 31
09:00:00Bố là tất cả – Tập 41
10:00:00Thế giới điện ảnh – Số 592
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 18
11:00:00Hôn lễ mùa thu – Tập 31 + 11h45: Shopee 15.9 (30 phút)
12:00:00Mộng hồ điệp – Tập 26
13:00:00Giao ước của quỷ – Tập 1
14:00:00Mẹ chồng nàng dâu – Số 24
14:30:00Ngẫu hứng âm nhạc 2023 – Số 5
15:00:00Lại một lần nữa – Tập 2
16:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 34
16:30:00Chuyện nhà mình – Số 108
17:00:00Bố là tất cả – Tập 42
18:00:00Gõ cửa thăm nhà – Số 21
18:30:00Thả lưới bắt em – Tập 19
18:45:00Thả lưới bắt em – Tập 19
19:00:00Lại một lần nữa – Tập 3
20:00:00Mộng hồ điệp – Tập 27
21:00:00Giao ước của quỷ – Tập 2
22:00:00Nàng Wanthong – Tập 32
23:00:00Mẹ chồng nàng dâu – Số 14
23:30:00Gõ cửa thăm nhà – Số 14
Lịch phát sóng Today TV 15/9/2023