8:58 AM - 09/12/2021

Lịch phát sóng Today TV 15/8/2021

Lịch phát sóng Today TV 15/8/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 74
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 43
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 43
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 80
04:20:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 80
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 85
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 10
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 107
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 130
09:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 23
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 8
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 417
11:00:00 WORLD STAGE – NHẠC HỘI TOÀN CẦU – SỐ 6
12:00:00 Tôi là Busaba – Tập 9
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 29
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 111
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 111
15:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 27
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 38
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 94
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 484 + Just for laugh Ver 2021 – Số 13
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 418
18:30:00 Đẹp không giới hạn – Số 84
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 122
20:00:00 Cô Baek
21:00:00 Cô Baek
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 131
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2
Lịch phát sóng Today TV 15/8/2021