26/05/2022 - 9:41 AM

Lịch phát sóng Today TV 15/6/2020

Lịch phát sóng Today TV 15/6/2020

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 67
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 247
02:00:00 Những khúc vọng xưa – Số 95
02:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 95
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
03:45:00 Những khúc vọng xưa – Số 74
04:30:00 Những khúc vọng xưa – Số 74
04:45:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 91
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Just for laugh 2018 – Số 45
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2017 – Số 56
08:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 2
09:00:00 Những khúc vọng xưa 2019 – Số 38
10:00:00 Người vẽ ước mơ – Số 11
10:30:00 365 ngày để yêu – Tập 96 + Gia vị cuộc sống – Số 56
11:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 64
12:00:00 Bạn gái tôi là sếp
13:00:00 Bạn gái tôi là sếp
14:00:00 Bạn gái tôi là sếp
14:30:00 Tu vấn sức khỏe cùng chuyên gia – Số 14
15:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
16:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 423
16:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 18
17:00:00 Em là định mệnh của đời anh – Tập 22
18:00:00 Just for laugh 2018 – Số 2 + Today Life
18:30:00 365 ngày để yêu – Tập 97
19:00:00 Ngũ thử đại náo đông kinh – Tập 7
20:00:00 Vì sao đưa anh tới – Tập 25
21:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 95
22:00:00 Đừng rời xa em – Tập 54
23:00:00 Today Life
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 357
Lịch phát sóng Today TV 15/6/2020