26/05/2022 - 8:27 AM

Lịch phát sóng Today TV 15/5/2022

Lịch phát sóng Today TV 15/5/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 48
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 72
02:30:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 72
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 107
04:20:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 107
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 119
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 26
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 85
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 5
09:00:00 Mùi ngò gai – Tập 51
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 13
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 422
11:00:00 WORLD STAGE – NHẠC HỘI TOÀN CẦU – SỐ 6
12:00:00 Hội bạn cực phẩm – Tập 12
13:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 27
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 149
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 149
15:00:00 Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 1
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 30
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 93
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 523 + Just for laugh Ver 2021 – Số 17
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 427
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 7
19:00:00 Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam (Số 5) + 19h45: Nói vui mua nhiều ( Số 11)
20:00:00 Phi vụ giải cứu
21:00:00 Phi vụ giải cứu
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 6
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 1
Lịch phát sóng Today TV 15/5/2022