10:31 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Today TV 14/8/2021

Lịch phát sóng Today TV 14/8/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 73
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 95
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 240
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 79
04:20:00 Today 18h
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 84
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 9
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 106
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 129
09:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 22
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 7
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 483
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 19
12:00:00 Tôi là Busaba – Tập 8
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 28
14:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 8
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 417
15:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 26
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 37
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 95
17:00:00 Khi người đàn ông yêu – Tập 23
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 114
18:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 114
19:00:00 Hạc lệ hoa đình – Tập 27
20:00:00 Tôi là Busaba – Tập 9
21:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 29
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 130
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 7
23:30:00 Hành trình Bolero – Số 7
Lịch phát sóng Today TV 14/8/2021