6:25 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng Today TV 14/7/2021

Lịch phát sóng Today TV 14/7/2021

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 89
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00:00 Today 18h
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 120
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 95
04:30:00 Today 18h
05:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 246
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 100
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 14
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 75
08:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 98
09:00:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 34
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 14
10:30:00 Nhất gia bách truyện – Tập 150
11:00:00 MTV Flashback – Số 6
12:00:00 Tình yêu sâu đậm – Tập 5
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 1
14:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 479
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 413
15:00:00 Tìm anh trong mơ – Tập 39
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 10
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 115
17:00:00 Bản lĩnh người vợ – Tập 35
18:00:00 Today 18h
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 19
18:45:00 Nhất gia bách truyện – Tập 151
19:00:00 Tìm anh trong mơ – Tập 40
20:00:00 Tình yêu sâu đậm – Tập 6
21:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 2
22:00:00 Hoàng đế Porus – Tập 99
23:00:00 Today 18h
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 117
Lịch phát sóng Today TV 14/7/2021