26/05/2022 - 10:19 PM

Lịch phát sóng Today TV 14/5/2022

Lịch phát sóng Today TV 14/5/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 47
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Today Life (2022) – Số 51
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 98
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 106
04:20:00 Today Life (2022) – Số 51
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 118
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 25
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 84
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 4
09:00:00 Mùi ngò gai – Tập 50
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 12
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 522
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 57
12:00:00 Hội bạn cực phẩm – Tập 11
13:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 26
14:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 7
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 426
15:00:00 Ly nhân tâm thượng – Tập 32
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 29
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 88
17:00:00 Mùi ngò gai – Tập 51
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 161
18:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 161
19:00:00 Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 1
20:00:00 Hội bạn cực phẩm – Tập 12
21:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 27
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 5
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 12
23:30:00 Hành trình Bolero – Số 12
Lịch phát sóng Today TV 14/5/2022