07/10/2022 - 5:42 PM

Lịch phát sóng Today TV 13/8/2022

Lịch phát sóng Today TV 13/8/2022

00:00:00 Trở về hư không – Tập 22
01:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 138
02:00:00 Today Life (2022) – Số 116
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 116
03:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 64
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 27
04:30:00 Today Life (2022) – Số 116
05:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 535
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 115
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 8
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 145
08:00:00 Vú em bất đắc dĩ – Tập 13
09:00:00 Trở về hư không – Tập 22
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 16
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 535
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 70
12:00:00 Bố là tất cả – Tập 35
13:00:00 Cô dâu 8 tuổi II – Tập 36
14:00:00 MTV Showcase tháng 7 Trương Thảo Nhi
15:00:00 Lang điện hạ – Tập 38
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 6
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 119
17:00:00 Bộ ba phá án – Tập 1
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 171
19:00:00 Lang điện hạ – Tập 39
20:00:00 Bố là tất cả – Tập 36
21:00:00 Tám là chính – Số 8
21:30:00 21h30: San sẻ yêu thương – Tập 8
22:00:00 Vú em bất đắc dĩ – Tập 14
23:00:00 MTV Showcase tháng 7 Trương Thảo Nhi
Lịch phát sóng Today TV 13/8/2022