25/06/2022 - 3:54 PM

Lịch phát sóng Today TV 13/6/2022

Lịch phát sóng Today TV 13/6/2022

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 81
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 241
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 136
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 101
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 19
07:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 100
08:00
Thông tin giải trí
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 34
09:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 165
10:00
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 425
10:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 70
11:00
Phim truyền hình
CATFISH – BẠN HẸN BÍ ẨN TRÊN MẠNG – Số 3 + Số 4
12:00
Phim truyền hình
Song lang
14:30
Thông tin giải trí
Just for laugh 2021 – Số 8
15:00
Phim truyền hình
Chương trình ca múa nhạc dân tộc Bông Sen – Số 1
16:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 527
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 113
17:00
Phim truyền hình
Mùi ngò gai – Tập 76
18:00
Phim truyền hình
Today Life (2022) – Số 72
18:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 71
18:45
Thông tin giải trí
Đặc sản miền sông nước – Số 100
19:00
Phim truyền hình
Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 26
20:00
Phim truyền hình
Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 9
21:00
Phim truyền hình
Nữ vương Jhansi – Tập 52
22:00
Phim truyền hình
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 35
23:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 72
23:25
Thông tin giải trí
Tiếp sức hồi sinh – Số 423
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 78

Lịch phát sóng Today TV 13/6/2022