26/05/2022 - 9:53 PM

Lịch phát sóng Today TV 13/5/2022

Lịch phát sóng Today TV 13/5/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 46
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Today Life (2022) – Số 50
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 97
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 105
04:20:00 Today Life (2022) – Số 50
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 117
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 24
07:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 19
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 3
09:00:00 Mùi ngò gai – Tập 49
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 423
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 49
11:00:00 MTV Hit – Nhạc thịnh hành – Số 35
12:00:00 Hội bạn cực phẩm – Tập 10
13:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 25
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 95
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 522
15:00:00 Ly nhân tâm thượng – Tập 31
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 28
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 87
17:00:00 Mùi ngò gai – Tập 50
18:00:00 Today Life (2022) – Số 51
18:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 50
18:45:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 50
19:00:00 Ly nhân tâm thượng – Tập 32
20:00:00 Hội bạn cực phẩm – Tập 11
21:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 26
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 4
23:00:00 Today Life (2022) – Số 51
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 124
Lịch phát sóng Today TV 13/5/2022