27/05/2022 - 7:26 AM

Lịch phát sóng Today TV 13/3/2022

Lịch phát sóng Today TV 13/3/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 138
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 54
02:30:00 Những khúc vọng xưa ver 2017- Số 54
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 44
04:20:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 44
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 103
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 35
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 37
08:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 8
09:00:00 Người phụ nữ tuyệt vời – Tập 27
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 15
10:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 423
11:00:00 WORLD STAGE – NHẠC HỘI TOÀN CẦU – SỐ 35
12:00:00 Lý Huệ Trân xinh đẹp – Tập 37
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 140
14:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 140
14:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 140
15:00:00 Xuân Hoa Thu Nguyệt – Tập 13
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 24
16:30:00 Mẹ yêu bé – Số 94
17:00:00 Thế giới điện ảnh – Số 514 + Just for laugh Ver 2021 – Số 2
18:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 423
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 18
19:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 152 + 19h45: Nói vui mua nhiều ( Số 2)
20:00:00 Chuyến du lịch thảm họa
21:00:00 Chuyến du lịch thảm họa
22:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 9
23:00:00 Tổng hợp Đại nhạc hội IMC – Số 3
Lịch phát sóng Today TV 13/3/2022