26/02/2024 - 9:48 PM

Lịch phát sóng Today TV 13/10/2023

Lịch phát sóng Today TV 13/10/2023

00:00:00Bố là tất cả – Tập 65
01:00:00Sông phố nhà ghe – Tập 26
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 595
02:30:00Chuyện nhà mình – Số 86
03:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 91
04:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 131
04:20:00Ngẫu hứng âm nhạc – Số 12
04:40:00Có Youpy không lo chi – Số 25
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 109
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 32
07:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 161
08:00:00Vô tình nhặt được tổng tài – Tập 22
09:00:00Bố là tất cả – Tập 65
10:00:00Thế giới điện ảnh – Số 596
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 38
11:00:00Sông phố nhà ghe – Tập 27
12:00:00Nghe nói em thích tôi – Tập 21
13:00:00Giao ước của quỷ – Tập 21
14:00:00Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 26
14:30:00Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 26
15:00:00Lại một lần nữa – Tập 26
16:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 22
16:30:00Chuyện nhà mình – Số 88
17:00:00Bố là tất cả – Tập 66
18:00:00Gõ cửa thăm nhà – Số 29
18:30:00Thả lưới bắt em – Tập 39
18:45:00Thả lưới bắt em – Tập 39
19:00:00Lại một lần nữa – Tập 27 + 19h45: Shopee 13.10 (15′)
20:00:00Nghe nói em thích tôi – Tập 22
21:00:00Giao ước của quỷ – Tập 22
22:00:00Vô tình nhặt được tổng tài – Tập 23
23:00:00Mẹ chồng nàng dâu – Số 22
23:30:00Gõ cửa thăm nhà – Số 22

 

 

 

Lịch phát sóng Today TV 13/10/2023