25/09/2023 - 1:16 PM

Lịch phát sóng Today TV 12/9/2023

Lịch phát sóng Today TV 12/9/2023

00:00:00 Bố là tất cả – Tập 38
01:00:00 Hôn lễ mùa thu – Tập 27
02:00:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 28
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 111
03:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 60
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 100
04:20:00 Ngẫu hứng âm nhạc – Số 24
04:40:00 Thế giới điện ảnh – Số 592
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 78
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 1
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 139
08:00:00 Nàng Wanthong – Tập 28
09:00:00 Bố là tất cả – Tập 38
10:00:00 Just for laugh Ver 2023 – Số 12
10:30:00 Thả lưới bắt em – Tập 15
11:00:00 Hôn lễ mùa thu – Tập 28
12:00:00 Mộng hồ điệp – Tập 23
13:00:00 Nữ thần rắn báo thù – Tập 165
14:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 12
14:30:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa 2023 – Số 12
15:00:00 Tìm em trong ký ức – Tập 23
16:00:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 31
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 105
17:00:00 Bố là tất cả – Tập 39
18:00:00 Mẹ chồng nàng dâu – Số 23
18:30:00 Thả lưới bắt em – Tập 16
19:00:00 Tìm em trong ký ức – Tập 24
20:00:00 Mộng hồ điệp – Tập 24
21:00:00 Nữ thần rắn báo thù – Tập 166
22:00:00 Nàng Wanthong – Tập 29
23:00:00 Just for laugh Ver 2023 – Số 7
23:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 592
Lịch phát sóng Today TV 12/9/2023