27/11/2022 - 2:30 AM

Lịch phát sóng Today TV 12/7/2022

Lịch phát sóng Today TV 12/7/2022

01:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 242
02:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 92
02:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 92
03:00
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 246
03:45
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 165
04:30
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 92
04:45
Thông tin giải trí
Thế giới âm nhạc – Số 247
05:30
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 83
06:00
Thông tin giải trí
Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30
Thông tin giải trí
Nhỏ to cùng mẹ – Số 12
07:00
Thông tin giải trí
Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 47
08:00
Thông tin giải trí
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 63
09:00
Thông tin giải trí
Mùi ngò gai – Tập 100
10:00
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 531
10:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 90
11:00
Phim truyền hình
RIDICULOUSNESS – CƯỜI CHÚT CHƠI – Số 11 + Số 12
12:00
Phim truyền hình
Bố là tất cả – Tập 7
13:00
Phim truyền hình
Cô dâu 8 tuổi II – Tập 12
14:00
Thông tin giải trí
Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 48
15:00
Phim truyền hình
Lang điện hạ – Tập 10
16:00
Thông tin giải trí
Ẩm thực đại chiến – Số 9
16:40
Thông tin giải trí
Chuyện nhà mình – Số 91
17:00
Phim truyền hình
Mùi ngò gai – Tập 101
18:00
Phim truyền hình
Today Life (2022) – Số 93
18:30
Phim truyền hình
Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 91
19:00
Phim truyền hình
Lang điện hạ – Tập 11
20:00
Phim truyền hình
Bố là tất cả – Tập 8
21:00
Phim truyền hình
Cô dâu 8 tuổi II – Tập 13
22:00
Phim truyền hình
Lối rẽ cho tình yêu – Tập 64
23:00
Thông tin giải trí
Today Life (2022) – Số 93
23:30
Thông tin giải trí
Thế giới điện ảnh – Số 531
24:00
Thông tin giải trí
Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 107

Lịch phát sóng Today TV 12/7/2022