26/05/2022 - 10:07 PM

Lịch phát sóng Today TV 12/5/2022

Lịch phát sóng Today TV 12/5/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 45
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Today Life (2022) – Số 49
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 96
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 104
04:20:00 Today Life (2022) – Số 49
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 116
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 23
07:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 18
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 2
09:00:00 Mùi ngò gai – Tập 48
10:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 95
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 48
11:00:00 K Wave – Nhạc Hàn Quốc – Số 34
12:00:00 Hội bạn cực phẩm – Tập 9
13:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 24
14:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 19
14:30:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 19
15:00:00 Ly nhân tâm thượng – Tập 30
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 27
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 86
17:00:00 Mùi ngò gai – Tập 49
18:00:00 Today Life (2022) – Số 50
18:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 49
19:00:00 Ly nhân tâm thượng – Tập 31
20:00:00 Hội bạn cực phẩm – Tập 10
21:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 25
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 3
23:00:00 Today Life (2022) – Số 50
23:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 426
Lịch phát sóng Today TV 12/5/2022