26/05/2022 - 8:13 AM

Lịch phát sóng Today TV 12/3/2022

Lịch phát sóng Today TV 12/3/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 137
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Today Life (2022) – Số 9
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 100
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 243
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 43
04:20:00 Today Life (2022) – Số 9
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 102
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 34
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 36
08:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 7
09:00:00 Người phụ nữ tuyệt vời – Tập 26
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 14
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 513
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 48
12:00:00 Lý Huệ Trân xinh đẹp – Tập 36
13:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 139
14:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 18
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 424
15:00:00 Xuân Hoa Thu Nguyệt – Tập 12
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 23
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 81
17:00:00 Người phụ nữ tuyệt vời – Tập 27
18:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 142
18:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 142
19:00:00 Xuân Hoa Thu Nguyệt – Tập 13
20:00:00 Lý Huệ Trân xinh đẹp – Tập 37
21:00:00 Cuộc đua tình ái – Tập 140
22:00:00 Tình án vượt thời gian – Tập 8
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 3
23:30:00 Hành trình Bolero – Số 3
Lịch phát sóng Today TV 12/3/2022