02/03/2024 - 12:23 AM

Lịch phát sóng Today TV 12/2/2024

Lịch phát sóng Today TV 12/2/2024

Lịch chiếu
Thứ Hai 12-02-2024 Bản in
06:00
Thông tin giải trí
Just for laugh – Số 1 + 2
06:30
Thông tin giải trí
Xuân này Tết xưa – Số 7+ Số 8
07:00
Thông tin giải trí
Bí mật 69 – Tập 4
08:00
Thông tin giải trí
Phim Điệp khúc sum vầy – Tập 3
09:00
Thông tin giải trí
Gái không chồng – Tập 3
10:00
Thông tin giải trí
Câu chuyện ngày xuân – Số 3
10:30
Phim truyền hình
Nhạc Xuân 2023 – Số 2
11:00
Phim truyền hình
Phim Giải cứu con tin
13:00
Phim truyền hình
Nhạc Xuân 2023 – Số 3
14:00
Thông tin giải trí
Xuân à cưới nha – Tập 5 + 6
15:00
Phim truyền hình
Phim Điệp khúc sum vầy – Tập 4
16:00
Thông tin giải trí
Phim Quái vật biển sâu
17:00
Phim truyền hình
Câu chuyện ngày xuân – Số 4
17:30
Thông tin giải trí
Phim Gái không chồng – Tập 4
18:00
Phim truyền hình
Phim Xuân à cưới nha – Tập 7 + 8
19:00
Phim truyền hình
Nhạc Xuân 2024 – Số 4
20:00
Phim truyền hình
Phim Quái vật biển sâu
21:30
Thông tin giải trí
Xuân này Tết xưa – Số 7+ Số 8
22:00
Phim truyền hình
Phim Xuân à cưới nha – Tập 7 + 8
23:25
Thông tin giải trí
Nhạc Xuân 2024 – Số 7

 

Lịch phát sóng Today TV 12/2/2024