28/06/2022 - 1:58 PM

Lịch phát sóng Today TV 11/6/2022

Lịch phát sóng Today TV 11/6/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 75
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today Life (2022) – Số 71
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 118
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 134
04:20:00 Today Life (2022) – Số 71
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 99
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 17
07:00:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 98
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 32
09:00:00 Mùi ngò gai – Tập 74
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 20
10:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 526
11:00:00 MTV Chart Attack – Số 61
12:00:00 Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 7
13:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 50
14:00:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 11
14:30:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 424
15:00:00 Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 24
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 6
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 112
17:00:00 Mùi ngò gai – Tập 75
18:00:00 Ẩm thực đại chiến – Số 1
18:30:00 Just for laugh Ver 2021 – Số 3
19:00:00 Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 25
20:00:00 Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 8
21:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 51
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 33
23:00:00 Hành trình Bolero – Số 16
23:30:00 Hành trình Bolero – Số 16
Lịch phát sóng Today TV 11/6/2022