26/05/2022 - 9:04 AM

Lịch phát sóng Today TV 11/5/2022

Lịch phát sóng Today TV 11/5/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 44
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
02:00:00 Today Life (2022) – Số 48
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 95
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 244
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 103
04:20:00 Today Life (2022) – Số 48
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 115
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 1
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 22
07:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 17
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 1
09:00:00 Mùi ngò gai – Tập 47
10:00:00 Just for laugh 2021 – Số 18
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 47
11:00:00 MTV Flashback – Số 2
12:00:00 Hội bạn cực phẩm – Tập 8
13:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 23
14:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 18
14:30:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 18
15:00:00 Ly nhân tâm thượng – Tập 29
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 26
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 85
17:00:00 Mùi ngò gai – Tập 48
18:00:00 Today Life (2022) – Số 49
18:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 48
18:45:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 48
19:00:00 Ly nhân tâm thượng – Tập 30
20:00:00 Hội bạn cực phẩm – Tập 9
21:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 24
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 2
23:00:00 Today Life (2022) – Số 49
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 160
Lịch phát sóng Today TV 11/5/2022