20/04/2024 - 11:31 AM

Lịch phát sóng Today TV 11/2/2024

Lịch phát sóng Today TV 11/2/2024

00:00:00Phim Tây Du Ký Hồng Hài Nhi
01:00:00Phim Tây Du Ký Hồng Hài Nhi
02:00:00Xuân này Tết xưa – Số 3 + Số 4
02:30:00Xuân này Tết xưa – Số 3 + Số 4
03:00:00Xuân à cưới nha – Tập 3 + 4
04:00:00Xuân à cưới nha – Tập 3 + 4
04:20:00Xuân à cưới nha – Tập 3 + 4
04:40:00Nhạc Xuân 2024 – Số 3
05:30:00Nhạc Xuân 2024 – Số 3
06:00:00Ớt đỏ – Tập 5 + 6
06:30:00Ớt đỏ – Tập 5 + 6
07:00:00Xuân này Tết xưa – Số 5 + Số 6
08:00:00Bí mật 69 – Tập 3
09:00:00Phim Điệp khúc sum vầy – Tập 2
10:00:00Câu chuyện ngày xuân – Số 2
10:30:00Just for laugh
11:00:00Nhạc Xuân 2023 – Số 7
12:00:00Phim Tây Du Ký Hồng Hài Nhi
13:00:00Phim Tây Du Ký Hồng Hài Nhi
14:00:00Nhạc Xuân 2023 – Số 8
14:30:00Nhạc Xuân 2023 – Số 8
15:00:00Xuân à cưới nha – Tập 3 + 4
16:00:00Xuân à cưới nha – Tập 3 + 4
16:30:00Xuân à cưới nha – Tập 3 + 4
17:00:00Phim Điệp khúc sum vầy – Tập 3
18:00:00Phim Giải cứu con tin
18:30:00Phim Giải cứu con tin
19:00:00Phim Giải cứu con tin
20:00:00Câu chuyện ngày xuân – Số 3 + Phim Gái không chồng – Tập 3
21:00:00Phim Xuân à cưới nha – Tập 5 + 6
22:00:00Phim Xuân à cưới nha – Tập 5 + 6
23:00:00Nhạc Xuân 2024 – Số 1
23:30:00Nhạc Xuân 2024 – Số 1

 

Lịch phát sóng Today TV 11/2/2024