28/06/2022 - 1:03 PM

Lịch phát sóng Today TV 10/6/2022

Lịch phát sóng Today TV 10/6/2022

00:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 74
01:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 245
02:00:00 Today Life (2022) – Số 70
02:30:00 Chuyện nhà mình – Số 117
03:00:00 Thế giới âm nhạc – Số 241
04:00:00 Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 133
04:20:00 Today Life (2022) – Số 70
04:40:00 Thế giới âm nhạc – Số 242
05:30:00 Chuyện nhà mình – Số 98
06:00:00 Vũ điệu cuộc sống – Số 2
06:30:00 Nhỏ to cùng mẹ – Số 16
07:00:00 Hỏi bác sĩ chuyên khoa – Số 34
08:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 31
09:00:00 Mùi ngò gai – Tập 73
10:00:00 Tiếp sức hồi sinh – Số 427
10:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 69
11:00:00 MTV Hit – Nhạc thịnh hành – Số 3
12:00:00 Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 6
13:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 49
14:00:00 Đặc sản miền sông nước – Số 99
14:30:00 Thế giới điện ảnh – Số 526
15:00:00 Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 23
16:00:00 Những khúc vọng xưa 30′ Ver 2018 – Số 5
16:30:00 Chuyện nhà mình – Số 111
17:00:00 Mùi ngò gai – Tập 74
18:00:00 Today Life (2022) – Số 71
18:30:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 70
18:45:00 Ngôi nhà hạnh phúc – Tập 70
19:00:00 Thanh Thanh Tử Khâm – Tập 24
20:00:00 Vô tình nhặt được Tổng tài – Tập 7
21:00:00 Nữ vương Jhansi – Tập 50
22:00:00 Lối rẽ cho tình yêu – Tập 32
23:00:00 Today Life (2022) – Số 71
23:30:00 Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 128
Lịch phát sóng Today TV 10/6/2022