23/04/2024 - 10:21 PM

Lịch phát sóng Today TV 10/2/2024

Lịch phát sóng Today TV 10/2/2024

00:00:00Phim Biệt đội nữ chiến binh
01:00:00Phim Biệt đội nữ chiến binh
02:00:00Xuân này Tết xưa – Số 1 + Số 2
02:30:00Xuân này Tết xưa – Số 1 + Số 2
03:00:00Xuân à cưới nha – Tập 1 +2
04:00:00Xuân à cưới nha – Tập 1 +2
04:20:00Xuân à cưới nha – Tập 1 +2
04:40:00Nhạc Xuân 2024 – Số 1
05:30:00Nhạc Xuân 2024 – Số 1
06:00:00Ớt đỏ – Tập 3 + 4
06:30:00Ớt đỏ – Tập 3 + 4
07:00:00Xuân này Tết xưa – Số 3 + Số 4
08:00:00Bí mật 69 – Tập 2
09:00:00Phim Điệp khúc sum vầy – Tập 1
10:00:00Câu chuyện ngày xuân – Số 1
10:30:00Thế giới điện ảnh – Số Tết
11:00:00Nhạc Xuân 2023 – Số 4
12:00:00Phim Biệt đội nữ chiến binh
13:00:00Phim Biệt đội nữ chiến binh
14:00:00Nhạc Xuân 2023 – Số 5
14:30:00Nhạc Xuân 2023 – Số 5
15:00:00Xuân à cưới nha – Tập 1 +2
16:00:00Xuân à cưới nha – Tập 1 +2
16:30:00Xuân à cưới nha – Tập 1 +2
17:00:00Phim Điệp khúc sum vầy – Tập 2
18:00:00Phim Tây Du Ký Hồng Hài Nhi
18:30:00Phim Tây Du Ký Hồng Hài Nhi
19:00:00Phim Tây Du Ký Hồng Hài Nhi
20:00:00Câu chuyện ngày xuân – Số 2 + Phim Gái không chồng – Tập 2
21:00:00Phim Xuân à cưới nha – Tập 3 + 4
22:00:00Phim Xuân à cưới nha – Tập 3 + 4
23:00:00Nhạc Xuân 2024 – Số 6
23:30:00Nhạc Xuân 2024 – Số 6

 

Lịch phát sóng Today TV 10/2/2024