06/12/2023 - 1:25 AM

Lịch phát sóng Today TV 1/9/2023

Lịch phát sóng Today TV 1/9/2023

00:00:00Bố là tất cả – Tập 29
01:00:00Hôn lễ mùa thu – Tập 16
02:00:00Thế giới điện ảnh – Số 589
02:30:00Chuyện nhà mình – Số 104
03:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 24
04:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 211
04:20:00Ngẫu hứng âm nhạc – Số 17
04:40:00Có Youpy không lo chi – Số 19
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 115
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 26
07:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 129
08:00:00Nàng Wanthong – Tập 17
09:00:00Bố là tất cả – Tập 29
10:00:00Thế giới điện ảnh – Số 590
10:30:00Thả lưới bắt em – Tập 8
11:00:00Hôn lễ mùa thu – Tập 17
12:00:00Mộng hồ điệp – Tập 15
13:00:00Nữ thần rắn báo thù – Tập 159
14:00:00Mẹ chồng nàng dâu – Số 20
14:30:00Ngẫu hứng âm nhạc 2023 – Số 3
15:00:00Tìm em trong ký ức – Tập 14
16:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 22
16:30:00Chuyện nhà mình – Số 94
17:00:00Bố là tất cả – Tập 30
18:00:00Gõ cửa thăm nhà – Số 17
18:30:00Thả lưới bắt em – Tập 9
18:45:00Thả lưới bắt em – Tập 9
19:00:00Tìm em trong ký ức – Tập 15
20:00:00Mộng hồ điệp – Tập 16
21:00:00Nữ thần rắn báo thù – Tập 160
22:00:00Nàng Wanthong – Tập 18
23:00:00Mẹ chồng nàng dâu – Số 10
23:30:00Gõ cửa thăm nhà – Số 10
Lịch phát sóng Today TV 1/9/2023