22/07/2024 - 12:49 PM

Lịch phát sóng Today TV 1/6/2024

Lịch phát sóng Today TV 1/6/2024

00:00:00Giấc mộng đêm hè – Tập 16
01:00:00Thông tin kinh tế và Thương hiệu Việt
02:00:00Nhỏ to cùng mẹ – Số 7
02:30:00Thông tin kinh tế và Thương hiệu Việt – Số 19
03:00:00Những khúc vọng xưa ver 2017 – Số 87
04:00:00Những khúc vọng xưa ver 2019 – Số 186
04:20:00Thông tin kinh tế và Thương hiệu Việt – Số 18
04:40:00Thế giới điện ảnh – Số 629
05:30:00Chuyện nhà mình – Số 97
06:00:00Vũ điệu cuộc sống – Số 3
06:30:00Thông tin kinh tế và Tiềm năng Việt Nam – Số 19
07:00:00Những khúc vọng xưa Ver 2019 – Số 196
08:00:00Sân băng tình yêu – Tập 17
09:00:00Giọt nước mắt hận thù – Tập 6
10:00:00Có Youpy không lo chi – Số 23
10:30:00Thế giới điện ảnh – Số 629
11:00:00Giấc mộng đêm hè – Tập 17
12:00:00Khởi nghiệp – Tập 18
13:00:00Lỡ yêu người thừa kế – Tập 9
14:00:00Gõ cửa thăm nhà – Số 43
14:30:00Để bác sĩ lo – Số 10
15:00:00Người chồng thứ hai – Tập 5
16:00:00Kinh tế tư vấn tiêu dùng và Việt Nam hội nhập – Số 22
16:30:00Chuyện nhà mình – Số 76
17:00:00Giọt nước mắt hận thù – Tập 7
18:00:00Just for laugh Ver 2023 – Số 2
18:30:00Gái không chồng – Tập 29
19:00:00Người chồng thứ hai – Tập 6
20:00:00Khởi nghiệp – Tập 19
21:00:00Thế giới điện ảnh – Số 630 + Just for laugh Ver 2023 – Số 3
22:00:00Sân băng tình yêu – Tập 18
23:00:00Hành trình Bolero – Số 9
23:30:00Thông tin kinh tế và Tiềm năng Việt Nam – Số 19
Lịch phát sóng Today TV 1/6/2024