26/02/2024 - 9:10 PM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 9/10/2023

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 9/10/2023

00:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 25 (Trung Quốc)
01:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 19 (Việt Nam)
02:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 20 (Trung Quốc)
03:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 6 (Thái Lan)
04:00:00TÌNH YÊU CÒN LẠI- TẬP 33 (Việt Nam)
05:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 19 (Việt Nam)
06:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 6 (Thái Lan)
07:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 25 (Trung Quốc)
08:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 19 (Việt Nam)
09:45:00TÌM LẠI CHÍNH MÌNH -TẬP 12 (Hàn Quốc)
10:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 20 (Trung Quốc)
11:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 6 (Thái Lan)
12:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN -TẬP 21 (Trung Quốc)
13:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 20 (Việt Nam)
14:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 25 (Trung Quốc)
15:00:00TÌNH YÊU CÒN LẠI- TẬP 33 (Việt Nam)
16:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN -TẬP 21 (Trung Quốc)
17:00:00TÌM LẠI CHÍNH MÌNH -TẬP 12 (Hàn Quốc)
18:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 26 (Trung Quốc)
19:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 7 (Thái Lan)
20:00:00TÌNH YÊU CÒN LẠI- TẬP 34 (Việt Nam)
21:00:00TÌM LẠI CHÍNH MÌNH -TẬP 13 (Hàn Quốc)
22:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN -TẬP 21 (Trung Quốc)
23:00:00TÌNH YÊU CÒN LẠI- TẬP 34 (Việt Nam)

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 9/10/2023