20/04/2024 - 10:22 AM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 8/2/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 8/2/2024

00:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 11 (Thái Lan)
01:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 41 (Việt Nam)
02:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 39 (Trung Quốc)
03:00:00TÌNH TRONG LỬA HẬN – TẬP 27 (Thái Lan)
04:00:00CHUYỆN NHÀ ÔNG XUÂN- TẬP 4 (Việt Nam)
05:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 41 (Việt Nam)
06:00:00TÌNH TRONG LỬA HẬN – TẬP 27 (Thái Lan)
07:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 11 (Thái Lan)
08:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 41 (Việt Nam)
09:45:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 18 (Trung Quốc)
10:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 39 (Trung Quốc)
11:00:00TÌNH TRONG LỬA HẬN – TẬP 27 (Thái Lan)
12:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 40 (Trung Quốc)
13:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 42 (Việt Nam)
14:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 11 (Thái Lan)
15:00:00CHUYỆN NHÀ ÔNG XUÂN- TẬP 4 (Việt Nam)
16:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 40 (Trung Quốc)
17:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 18 (Trung Quốc)
18:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 12 (Thái Lan)
19:00:00TÌNH TRONG LỬA HẬN – TẬP 28 (Thái Lan)
20:00:00CHUYỆN NHÀ ÔNG XUÂN- TẬP 5 (Việt Nam)
21:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 19 (Trung Quốc)
22:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 40 (Trung Quốc)
23:00:00CHUYỆN NHÀ ÔNG XUÂN- TẬP 5 (Việt Nam)

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 8/2/2024