23/04/2024 - 9:55 PM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 6/2/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 6/2/2024

00:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 9 (Thái Lan)
01:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 39 (Việt Nam)
02:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 37 (Trung Quốc)
03:00:00TÌNH TRONG LỬA HẬN – TẬP 25 (Thái Lan)
04:00:00CHUYỆN NHÀ ÔNG XUÂN- TẬP 2 (Việt Nam)
05:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 39 (Việt Nam)
06:00:00TÌNH TRONG LỬA HẬN – TẬP 25 (Thái Lan)
07:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 9 (Thái Lan)
08:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 39 (Việt Nam)
09:45:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 16 (Trung Quốc)
10:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 37 (Trung Quốc)
11:00:00TÌNH TRONG LỬA HẬN – TẬP 25 (Thái Lan)
12:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 38 (Trung Quốc)
13:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 40 (Việt Nam)
14:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 9 (Thái Lan)
15:00:00CHUYỆN NHÀ ÔNG XUÂN- TẬP 2 (Việt Nam)
16:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 38 (Trung Quốc)
17:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 16 (Trung Quốc)
18:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 10 (Thái Lan)
19:00:00TÌNH TRONG LỬA HẬN – TẬP 26 (Thái Lan)
20:00:00CHUYỆN NHÀ ÔNG XUÂN- TẬP 3 (Việt Nam)
21:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 17 (Trung Quốc)
22:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 38 (Trung Quốc)
23:00:00CHUYỆN NHÀ ÔNG XUÂN- TẬP 3 (Việt Nam)

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 6/2/2024