20/04/2024 - 12:12 PM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 5/4/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 5/4/2024

00:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC – Tập 21 (Hàn Quốc)
01:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 46 (Việt Nam) Tập cuối
02:00:00KIỆT TÁC MỸ NHÂN – Tập 11 (Trung Quốc)
03:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 29 (Thái Lan)
04:00:00ÂN OÁN TÌNH THÙ- TẬP 12 (Việt Nam)
05:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 46 (Việt Nam) Tập cuối
06:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 29 (Thái Lan)
07:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC – Tập 21 (Hàn Quốc)
08:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 46 (Việt Nam) Tập cuối
09:45:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 19 (Hàn Quốc)
10:00:00KIỆT TÁC MỸ NHÂN – Tập 11 (Trung Quốc)
11:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 29 (Thái Lan)
12:00:00KIỆT TÁC MỸ NHÂN – Tập 12 (Trung Quốc)
13:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 19 (Hàn Quốc)
14:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC – Tập 21 (Hàn Quốc)
15:00:00ÂN OÁN TÌNH THÙ- TẬP 12 (Việt Nam)
16:00:00KIỆT TÁC MỸ NHÂN – Tập 12 (Trung Quốc)
17:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 19 (Hàn Quốc)
18:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC – Tập 22 (Hàn Quốc)
19:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 30 (Thái Lan)
20:00:00ÂN OÁN TÌNH THÙ- TẬP 13 (Việt Nam)
21:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 20 (Hàn Quốc)
22:00:00KIỆT TÁC MỸ NHÂN – Tập 12 (Trung Quốc)
23:00:00ÂN OÁN TÌNH THÙ- TẬP 13 (Việt Nam)
Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 5/4/2024