20/04/2024 - 11:45 AM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 4/2/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 4/2/2024

00:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 7 (Thái Lan)
01:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 37 (Việt Nam)
02:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 35 (Trung Quốc)
03:00:00TÌNH TRONG LỬA HẬN – TẬP 23 (Thái Lan)
04:00:00TÂM SẮC TẤM- TẬP 6 (Việt Nam) Tập cuối
05:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 37 (Việt Nam)
06:00:00TÌNH TRONG LỬA HẬN – TẬP 23 (Thái Lan)
07:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 7 (Thái Lan)
08:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 37 (Việt Nam)
09:45:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 14 (Trung Quốc)
10:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 35 (Trung Quốc)
11:00:00TÌNH TRONG LỬA HẬN – TẬP 23 (Thái Lan)
12:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 36 (Trung Quốc)
13:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 38 (Việt Nam)
14:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 7 (Thái Lan)
15:00:00TÂM SẮC TẤM- TẬP 6 (Việt Nam) Tập cuối
16:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 36 (Trung Quốc)
17:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 14 (Trung Quốc)
18:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 8 (Thái Lan)
19:00:00TÌNH TRONG LỬA HẬN – TẬP 24 (Thái Lan)
20:00:00CHUYỆN NHÀ ÔNG XUÂN -TẬP 1 (Việt Nam)
21:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 15 (Trung Quốc)
22:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 36 (Trung Quốc)
23:00:00CHUYỆN NHÀ ÔNG XUÂN -TẬP 1 (Việt Nam)

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 4/2/2024