06/12/2023 - 12:38 AM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 27/8/2023

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 27/8/2023

00:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 62 (Hàn Quốc)
01:00:00THẾ THÁI NHÂN TÌNH – TẬP 19 (Việt Nam)
02:00:00KIỆT TÁC MỸ NHÂN – TẬP 9 (Trung Quốc)
03:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC- TẬP 14 (Hàn Quốc)
04:00:00SỨ MẠNG SONG SINH- TẬP 22 (Việt Nam)
05:00:00THẾ THÁI NHÂN TÌNH – TẬP 19 (Việt Nam)
06:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC- TẬP 14 (Hàn Quốc)
07:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 62 (Hàn Quốc)
08:00:00THẾ THÁI NHÂN TÌNH – TẬP 19 (Việt Nam)
09:45:00LỜI NGUYỀN SONG SINH -TẬP 1 (Thái Lan)
10:00:00KIỆT TÁC MỸ NHÂN – TẬP 9 (Trung Quốc)
11:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC- TẬP 14 (Hàn Quốc)
12:00:00KIỆT TÁC MỸ NHÂN – TẬP 10 (Trung Quốc)
13:00:00THẾ THÁI NHÂN TÌNH – TẬP 20 (Việt Nam)
14:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 62 (Hàn Quốc)
15:00:00SỨ MẠNG SONG SINH- TẬP 22 (Việt Nam)
16:00:00KIỆT TÁC MỸ NHÂN – TẬP 10 (Trung Quốc)
17:00:00LỜI NGUYỀN SONG SINH -TẬP 1 (Thái Lan)
18:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 63 (Hàn Quốc)
19:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC- TẬP 15 (Hàn Quốc)
20:00:00SỨ MẠNG SONG SINH- TẬP 23 (Việt Nam)
21:00:00LỜI NGUYỀN SONG SINH -TẬP 2 (Thái Lan)
22:00:00KIỆT TÁC MỸ NHÂN – TẬP 10 (Trung Quốc)
23:00:00SỨ MẠNG SONG SINH- TẬP 23 (Việt Nam)
Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 27/8/2023