23/04/2024 - 9:33 PM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 27/3/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 27/3/2024

00:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC – Tập 12 (Hàn Quốc)
01:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 37 (Việt Nam)
02:00:00TƯ MỸ NHÂN – Tập 2 (Trung Quốc)
03:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 20 (Thái Lan)
04:00:00GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH- TẬP 3 (Việt Nam)
05:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 37 (Việt Nam)
06:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 20 (Thái Lan)
07:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC – Tập 12 (Hàn Quốc)
08:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 37 (Việt Nam)
09:45:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 10 (Hàn Quốc)
10:00:00TƯ MỸ NHÂN – Tập 2 (Trung Quốc)
11:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 20 (Thái Lan)
12:00:00TƯ MỸ NHÂN – Tập 3 (Trung Quốc)
13:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 38 (Việt Nam)
14:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC – Tập 12 (Hàn Quốc)
15:00:00GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH- TẬP 3 (Việt Nam)
16:00:00TƯ MỸ NHÂN – Tập 3 (Trung Quốc)
17:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 10 (Hàn Quốc)
18:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC – Tập 13 (Hàn Quốc)
19:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 21 (Thái Lan)
20:00:00GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH- TẬP 4 (Việt Nam)
21:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 11 (Hàn Quốc)
22:00:00TƯ MỸ NHÂN – Tập 3 (Trung Quốc)
23:00:00GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH- TẬP 4 (Việt Nam)

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 27/3/2024