23/04/2024 - 9:26 PM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 27/2/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 27/2/2024

00:00:00NỮ THANH TRA TÀI BA – TẬP 8 (Hàn Quốc)
01:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 8 (Việt Nam)
02:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 12 (Trung Quốc)
03:00:00NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 15 (Hàn Quốc)
04:00:00YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 7 (Việt Nam)
05:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 8 (Việt Nam)
06:00:00NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 15 (Hàn Quốc)
07:00:00NỮ THANH TRA TÀI BA – TẬP 8 (Hàn Quốc)
08:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 8 (Việt Nam)
09:45:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 37 (Trung Quốc)
10:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 12 (Trung Quốc)
11:00:00NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 15 (Hàn Quốc)
12:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 13 (Trung Quốc)
13:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 9 (Việt Nam)
14:00:00NỮ THANH TRA TÀI BA – TẬP 8 (Hàn Quốc)
15:00:00YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 7 (Việt Nam)
16:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 13 (Trung Quốc)
17:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 37 (Trung Quốc)
18:00:00NỮ THANH TRA TÀI BA – TẬP 9 (Hàn Quốc)
19:00:00NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 16 (Hàn Quốc)
20:00:00YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 8 (Việt Nam)
21:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 38 (Trung Quốc)
22:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 13 (Trung Quốc)
23:00:00YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 8 (Việt Nam)

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 27/2/2024