14/06/2024 - 6:39 AM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 26/5/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 26/5/2024

00:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 4 (Trung Quốc)
01:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 70 (Hàn Quốc)
02:00:00GIỌT MÁU VÔ HÌNH- TẬP 30 (Việt Nam) Tập cuối
03:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 4 (Trung Quốc)
04:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 26 (Việt Nam)
05:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 70 (Hàn Quốc)
06:00:00GIỌT MÁU VÔ HÌNH- TẬP 30 (Việt Nam) Tập cuối
07:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 4 (Trung Quốc)
08:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 26 (Việt Nam)
09:45:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 70 (Hàn Quốc)
10:00:00GIỌT MÁU VÔ HÌNH- TẬP 30 (Việt Nam) Tập cuối
11:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 4 (Trung Quốc)
12:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC -TẬP 1 (Việt Nam)
13:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 70 (Hàn Quốc)
14:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 4 (Trung Quốc)
15:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 26 (Việt Nam)
16:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC -TẬP 1 (Việt Nam)
17:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 70 (Hàn Quốc)
18:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 26 (Việt Nam)
19:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 5 (Trung Quốc)
20:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 27 (Việt Nam)
21:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 71 (Hàn Quốc)
22:00:00TRONG VÒNG XOAY TỘI ÁC -TẬP 1 (Việt Nam)
23:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 27 (Việt Nam)
Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 26/5/2024