26/02/2024 - 9:47 PM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 26/10/2023

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 26/10/2023

00:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 42 (Trung Quốc)
01:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 36 (Việt Nam)
02:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 37 (Trung Quốc)
03:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 23 (Thái Lan)
04:00:00RUBY MÁU- TẬP 12 (Việt Nam)
05:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 36 (Việt Nam)
06:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 23 (Thái Lan)
07:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 42 (Trung Quốc)
08:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 36 (Việt Nam)
09:45:00TÌM LẠI CHÍNH MÌNH -TẬP 29 (Hàn Quốc)
10:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 37 (Trung Quốc)
11:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 23 (Thái Lan)
12:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 38 (Trung Quốc) Tập cuối
13:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 37 (Việt Nam) Tập cuối
14:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 42 (Trung Quốc)
15:00:00RUBY MÁU- TẬP 12 (Việt Nam)
16:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 38 (Trung Quốc) Tập cuối
17:00:00TÌM LẠI CHÍNH MÌNH -TẬP 29 (Hàn Quốc)
18:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 43 (Trung Quốc)
19:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 24 (Thái Lan)
20:00:00RUBY MÁU- TẬP 13 (Việt Nam)
21:00:00TÌM LẠI CHÍNH MÌNH -TẬP 30 (Hàn Quốc) Tập cuối
22:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 38 (Trung Quốc) Tập cuối
23:00:00RUBY MÁU- TẬP 13 (Việt Nam)

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 26/10/2023