20/04/2024 - 10:14 AM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 25/3/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 25/3/2024

00:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC – Tập 10 (Hàn Quốc)
01:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 35 (Việt Nam)
02:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 39 (Trung Quốc) Tập cuối
03:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 18 (Thái Lan)
04:00:00GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH -TẬP 1 (Việt Nam)
05:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 35 (Việt Nam)
06:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 18 (Thái Lan)
07:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC – Tập 10 (Hàn Quốc)
08:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 35 (Việt Nam)
09:45:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 8 (Hàn Quốc)
10:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 39 (Trung Quốc) Tập cuối
11:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 18 (Thái Lan)
12:00:00TƯ MỸ NHÂN – Tập 1 (Trung Quốc)
13:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 36 (Việt Nam)
14:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC – Tập 10 (Hàn Quốc)
15:00:00GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH -TẬP 1 (Việt Nam)
16:00:00TƯ MỸ NHÂN – Tập 1 (Trung Quốc)
17:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 8 (Hàn Quốc)
18:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC – Tập 11 (Hàn Quốc)
19:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 19 (Thái Lan)
20:00:00GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH- TẬP 2 (Việt Nam)
21:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 9 (Hàn Quốc)
22:00:00TƯ MỸ NHÂN – Tập 1 (Trung Quốc)
23:00:00GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH- TẬP 2 (Việt Nam)

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 25/3/2024