23/04/2024 - 9:32 PM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 23/3/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 23/3/2024

00:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC – Tập 8 (Hàn Quốc)
01:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 33 (Việt Nam)
02:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 37 (Trung Quốc)
03:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 16 (Thái Lan)
04:00:00YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 32 (Việt Nam)
05:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 33 (Việt Nam)
06:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 16 (Thái Lan)
07:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC – Tập 8 (Hàn Quốc)
08:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 33 (Việt Nam)
09:45:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 6 (Hàn Quốc)
10:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 37 (Trung Quốc)
11:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 16 (Thái Lan)
12:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 38 (Trung Quốc)
13:00:00CẦN MỘT BỜ VAI – Tập 34 (Việt Nam)
14:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC – Tập 8 (Hàn Quốc)
15:00:00YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 32 (Việt Nam)
16:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 38 (Trung Quốc)
17:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 6 (Hàn Quốc)
18:00:00SỐNG TRONG TỘI ÁC – Tập 9 (Hàn Quốc)
19:00:00HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN – TẬP 17 (Thái Lan)
20:00:00YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 33 (Việt Nam) Tập cuối
21:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 7 (Hàn Quốc)
22:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 38 (Trung Quốc)
23:00:00YÊU LẠI TỪ ĐẦU- TẬP 33 (Việt Nam) Tập cuối

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 23/3/2024