14/06/2024 - 5:29 AM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 22/5/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 22/5/2024

00:00:00CHA DƯỢNG – Tập 44 (Trung Quốc) Tập cuối
01:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 66 (Hàn Quốc)
02:00:00GIỌT MÁU VÔ HÌNH- TẬP 26 (Việt Nam)
03:00:00CHA DƯỢNG – Tập 44 (Trung Quốc) Tập cuối
04:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 22 (Việt Nam)
05:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 66 (Hàn Quốc)
06:00:00GIỌT MÁU VÔ HÌNH- TẬP 26 (Việt Nam)
07:00:00CHA DƯỢNG – Tập 44 (Trung Quốc) Tập cuối
08:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 22 (Việt Nam)
09:45:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 66 (Hàn Quốc)
10:00:00GIỌT MÁU VÔ HÌNH- TẬP 26 (Việt Nam)
11:00:00CHA DƯỢNG – Tập 44 (Trung Quốc) Tập cuối
12:00:00GIỌT MÁU VÔ HÌNH- TẬP 27 (Việt Nam)
13:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 66 (Hàn Quốc)
14:00:00CHA DƯỢNG – Tập 44 (Trung Quốc) Tập cuối
15:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 22 (Việt Nam)
16:00:00GIỌT MÁU VÔ HÌNH- TẬP 27 (Việt Nam)
17:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 66 (Hàn Quốc)
18:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 22 (Việt Nam)
19:00:00LƯU TINH HỒ ĐIỆP KIẾM – Tập 1 (Trung Quốc)
20:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 23 (Việt Nam)
21:00:00VÒNG XOÁY ĐAM MÊ – Tập 67 (Hàn Quốc)
22:00:00GIỌT MÁU VÔ HÌNH- TẬP 27 (Việt Nam)
23:00:00DƯƠNG THẾ BAO LA SẦU- TẬP 23 (Việt Nam)
Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 22/5/2024