05/12/2023 - 12:11 AM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 22/11/2023

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 22/11/2023

00:00:00HỒI ỨC QUÁ KHỨ – Tập 15 (Hàn Quốc)
01:00:00SAY NẮNG – TẬP 26 (Việt Nam)
02:00:00THIẾU LÂM TÀNG KINH CÁC – Tập 26 (Trung Quốc)
03:00:00BÓNG MÁT ĐỜI EM – TẬP 19 (Thái Lan)
04:00:00RUBY MÁU- TẬP 39 (Việt Nam)
05:00:00SAY NẮNG – TẬP 26 (Việt Nam)
06:00:00BÓNG MÁT ĐỜI EM – TẬP 19 (Thái Lan)
07:00:00HỒI ỨC QUÁ KHỨ – Tập 15 (Hàn Quốc)
08:00:00SAY NẮNG – TẬP 26 (Việt Nam)
09:45:00TRẢ LẠI THẾ GIỚI CHO EM – Tập 26 (Trung Quốc)
10:00:00THIẾU LÂM TÀNG KINH CÁC – Tập 26 (Trung Quốc)
11:00:00BÓNG MÁT ĐỜI EM – TẬP 19 (Thái Lan)
12:00:00THIẾU LÂM TÀNG KINH CÁC – Tập 27 (Trung Quốc)
13:00:00SAY NẮNG – TẬP 27 (Việt Nam)
14:00:00HỒI ỨC QUÁ KHỨ – Tập 15 (Hàn Quốc)
15:00:00RUBY MÁU- TẬP 39 (Việt Nam)
16:00:00THIẾU LÂM TÀNG KINH CÁC – Tập 27 (Trung Quốc)
17:00:00TRẢ LẠI THẾ GIỚI CHO EM – Tập 26 (Trung Quốc)
18:00:00HỒI ỨC QUÁ KHỨ – Tập 16 (Hàn Quốc)
19:00:00BÓNG MÁT ĐỜI EM – TẬP 20 (Thái Lan)
20:00:00RUBY MÁU- TẬP 40 (Việt Nam) – Tập cuối
21:00:00TRẢ LẠI THẾ GIỚI CHO EM – Tập 27 (Trung Quốc)
22:00:00THIẾU LÂM TÀNG KINH CÁC – Tập 27 (Trung Quốc)
23:00:00RUBY MÁU- TẬP 40 (Việt Nam) – Tập cuối

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 22/11/2023