02/03/2024 - 12:16 AM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 21/10/2023

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 21/10/2023

00:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 37 (Trung Quốc)
01:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 31 (Việt Nam)
02:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 32 (Trung Quốc)
03:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 18 (Thái Lan)
04:00:00RUBY MÁU- TẬP 7 (Việt Nam)
05:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 31 (Việt Nam)
06:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 18 (Thái Lan)
07:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 37 (Trung Quốc)
08:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 31 (Việt Nam)
09:45:00TÌM LẠI CHÍNH MÌNH -TẬP 24 (Hàn Quốc)
10:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 32 (Trung Quốc)
11:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 18 (Thái Lan)
12:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 33 (Trung Quốc)
13:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 32 (Việt Nam)
14:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 37 (Trung Quốc)
15:00:00RUBY MÁU- TẬP 7 (Việt Nam)
16:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 33 (Trung Quốc)
17:00:00TÌM LẠI CHÍNH MÌNH -TẬP 24 (Hàn Quốc)
18:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 38 (Trung Quốc)
19:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 19 (Thái Lan)
20:00:00RUBY MÁU- TẬP 8 (Việt Nam)
21:00:00TÌM LẠI CHÍNH MÌNH -TẬP 25 (Hàn Quốc)
22:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 33 (Trung Quốc)
23:00:00RUBY MÁU- TẬP 8 (Việt Nam)

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 21/10/2023