27/05/2022 - 5:50 AM

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/6/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/6/2020

00:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 57 (Philippines)
01:00:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 16 (Singapore)
02:00:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 71
03:00:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 12 (Singapore)
04:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 34 (Trung Quốc)
05:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 56 (Philippines)
06:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 57 (Philippines)
07:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 25 (Singapore)
08:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 34 (Trung Quốc)
09:45:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 12 (Singapore)
10:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 25 (Singapore)
11:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 58 (Philippines)
12:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 59 (Philippines)
13:00:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 16 (Singapore)
14:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 25 (Singapore)
15:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 34 (Trung Quốc)
16:00:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 71
17:00:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 17 (Singapore)
18:00:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 72
19:00:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 13 (Singapore)
20:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 35 (Trung Quốc)
21:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 26 (Singapore)
22:00:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 13 (Singapore)
23:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 58 (Philippines)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 20/6/2020