27/05/2022 - 7:34 AM

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/6/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/6/2020

00:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 55 (Philippines)
01:00:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 15 (Singapore)
02:00:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 70
03:00:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 11 (Singapore)
04:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 33 (Trung Quốc)
05:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 54 (Philippines)
06:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 55 (Philippines)
07:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 24 (Singapore)
08:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 33 (Trung Quốc)
09:45:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 11 (Singapore)
10:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 24 (Singapore)
11:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 56 (Philippines)
12:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 57 (Philippines)
13:00:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 15 (Singapore)
14:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 24 (Singapore)
15:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 33 (Trung Quốc)
16:00:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 70
17:00:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 16 (Singapore)
18:00:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 71
19:00:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 12 (Singapore)
20:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 34 (Trung Quốc)
21:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 25 (Singapore)
22:00:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 12 (Singapore)
23:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 56 (Philippines)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 19/6/2020