02/03/2024 - 12:22 AM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 19/10/2023

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 19/10/2023

00:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 35 (Trung Quốc)
01:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 29 (Việt Nam)
02:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 30 (Trung Quốc)
03:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 16 (Thái Lan)
04:00:00RUBY MÁU- TẬP 5 (Việt Nam)
05:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 29 (Việt Nam)
06:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 16 (Thái Lan)
07:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 35 (Trung Quốc)
08:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 29 (Việt Nam)
09:45:00TÌM LẠI CHÍNH MÌNH -TẬP 22 (Hàn Quốc)
10:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 30 (Trung Quốc)
11:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 16 (Thái Lan)
12:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 31 (Trung Quốc)
13:00:00BIỂN ĐỜI GIÔNG TỐ – TẬP 30 (Việt Nam)
14:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 35 (Trung Quốc)
15:00:00RUBY MÁU- TẬP 5 (Việt Nam)
16:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 31 (Trung Quốc)
17:00:00TÌM LẠI CHÍNH MÌNH -TẬP 22 (Hàn Quốc)
18:00:00LỜI NÓI DỐI CỦA TÌNH YÊU – Tập 36 (Trung Quốc)
19:00:00EM, TÌNH YÊU CỦA ANH – TẬP 17 (Thái Lan)
20:00:00RUBY MÁU- TẬP 6 (Việt Nam)
21:00:00TÌM LẠI CHÍNH MÌNH -TẬP 23 (Hàn Quốc)
22:00:00ĐẠI MẠC KỲ DUYÊN – TẬP 31 (Trung Quốc)
23:00:00RUBY MÁU- TẬP 6 (Việt Nam)

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 19/10/2023