23/04/2024 - 9:02 PM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 18/2/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 18/2/2024

00:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 21 (Thái Lan)
01:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 51 (Việt Nam)
02:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 3 (Trung Quốc)
03:00:00NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 6 (Hàn Quốc)
04:00:00DÂU TÂY ĐÓN TẾT (PHẦN 2) – TẬP 3 (Việt Nam)
05:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 51 (Việt Nam)
06:00:00NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 6 (Hàn Quốc)
07:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 21 (Thái Lan)
08:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 51 (Việt Nam)
09:45:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 28 (Trung Quốc)
10:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 3 (Trung Quốc)
11:00:00NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 6 (Hàn Quốc)
12:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 4 (Trung Quốc)
13:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 52 (Việt Nam) Tập cuối
14:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 21 (Thái Lan)
15:00:00DÂU TÂY ĐÓN TẾT (PHẦN 2) – TẬP 3 (Việt Nam)
16:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 4 (Trung Quốc)
17:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 28 (Trung Quốc)
18:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 22 (Thái Lan) Tập cuối
19:00:00NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 7 (Hàn Quốc)
20:00:00DÂU TÂY ĐÓN TẾT (PHẦN 2) – TẬP 4 (Việt Nam)
21:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 29 (Trung Quốc)
22:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 4 (Trung Quốc)
23:00:00DÂU TÂY ĐÓN TẾT (PHẦN 2) – TẬP 4 (Việt Nam)

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 18/2/2024