26/05/2022 - 8:26 AM

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/6/2020

Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/6/2020

00:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 47 (Philippines)
01:00:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 11 (Singapore)
02:00:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 66
03:00:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 7 (Singapore)
04:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 29 (Trung Quốc)
05:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 46 (Philippines)
06:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 47 (Philippines)
07:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 20 (Singapore)
08:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 29 (Trung Quốc)
09:45:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 7 (Singapore)
10:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 20 (Singapore)
11:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 48 (Philippines)
12:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 49 (Philippines)
13:00:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 11 (Singapore)
14:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 20 (Singapore)
15:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 29 (Trung Quốc)
16:00:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 66
17:00:00 MẸ HỔ ĐẾN RỒI – Tập 12 (Singapore)
18:00:00 TUYỆT SẮC KHUYNH THÀNH – Tập 67
19:00:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 8 (Singapore)
20:00:00 THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 30 (Trung Quốc)
21:00:00 SỨC MẠNH HẬU PHƯƠNG – Tập 21 (Singapore)
22:00:00 CON CỦA CHÚNG MÌNH – Tập 8 (Singapore)
23:00:00 CON GÁI CHỒNG TÔI – Tập 48 (Philippines)
Lịch phát sóng SCTV phim tổng hợp 15/6/2020