02/03/2024 - 12:30 AM

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 15/2/2024

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 15/2/2024

00:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 18 (Thái Lan)
01:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 48 (Việt Nam)
02:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 46 (Trung Quốc) Tập cuối
03:00:00NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 3 (Hàn Quốc)
04:00:00DÂU TÂY ĐÓN TẾT (PHẦN 1) – TẬP 5 (Việt Nam)
05:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 48 (Việt Nam)
06:00:00NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 3 (Hàn Quốc)
07:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 18 (Thái Lan)
08:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 48 (Việt Nam)
09:45:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 25 (Trung Quốc)
10:00:00TẦN THIÊN BẢO GIÁM – Tập 46 (Trung Quốc) Tập cuối
11:00:00NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 3 (Hàn Quốc)
12:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 1 (Trung Quốc)
13:00:00NHỮNG PHẬN ĐỜI TRỚ TRÊU – Tập 49 (Việt Nam)
14:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 18 (Thái Lan)
15:00:00DÂU TÂY ĐÓN TẾT (PHẦN 1) – TẬP 5 (Việt Nam)
16:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 1 (Trung Quốc)
17:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 25 (Trung Quốc)
18:00:00TÌNH ÁN VƯỢT THỜI GIAN – TẬP 19 (Thái Lan)
19:00:00NGƯỜI MẸ KẾ KỲ LẠ – TẬP 4 (Hàn Quốc)
20:00:00DÂU TÂY ĐÓN TẾT (PHẦN 2) – TẬP 1 (Việt Nam)
21:00:00VÌ EM ĐÃ ĐẾN – Tập 26 (Trung Quốc)
22:00:00THẤT KIẾM VÔ SONG – Tập 1 (Trung Quốc)
23:00:00DÂU TÂY ĐÓN TẾT (PHẦN 2) – TẬP 1 (Việt Nam)

 

Lịch phát sóng SCTV Phim tổng hợp 15/2/2024